Disclaimer

Op deze en aanverwante sites zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.


De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Internet Concepts BV zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Internet Concepts BV heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Internet Concepts BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.


Internet Concepts BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Internet Concepts BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Internet Concepts BV garandeert evenmin dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.


Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Internet Concepts BV niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Internet Concepts BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.